Ffon: 01824 750283 | Symudol: 07887 955613 | Ebost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Mae Cyngor Cymuned Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch yn cwmpasu ardaloedd Llanrhaeadr, Prion a Saron. Mae’r plwyf wedi ei leoli rhwng y cymunedau o Dinbych, Llandyrnog, Llanynys, Cyffylliog a Nantglyn. Mae’r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig o 10 cynghorydd s`yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, sy’n gweithio’n ddi-dal ac yn hollol wirfoddol er budd y gymdogaeth maent yn byw ynddo yn ogystal a buddianau y trigolion lleol. Rydym yn cyfarfod bob Nos Lun olaf yn y mis (heblaw am misoedd Awst a Rhagfyr), am 7:30 yn Ysgol Bro Cinmeirch neu yn Ysgol Pant Pastynog. Mae gennym gaderiydd etholedig, is-gadeirydd a chlerc sy’n gyfrifol am gadw cofnodion a gohebiaeth. Bydd ein cynghorydd sirol hefyd yn bresennol yny ein cyfarfodydd. Yn ystod ein cyrfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol sydd o bwys i’r gymuned- megis llwybrau cyhoeddus, ffyrdd, draeniaid, adeiladau, a unrhyw gwynion byddwn wedi ei dderbyn gan y cyhoedd Byddwn yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i’r Cyngor Sirol. Rydym yn gosod precept bob blwyddyn ac yn cyfrannu tuag at gynnal a chadw y Pafiliwn ar maes chwarae, a cae chwarae’r plant, yn ogystal a rhoi arian i goffrau’r ysgol leol. Byddwn yn achlysurol yn derbyn ymwelwyr i’r cyfarfodydd megis ein Plismon cymunedol neu ein A.S. lleol. Cynhelir y pwyllgorau i gyd yn y Gymraeg ac mae croeso i unrhyw un o’r cyhoedd fod yn bersennol yn y cyfarfodydd.
Cyngor Cymuned - Community Council Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Cyngor Cymuned Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Community Council © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Cyngor Cymuned

Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Mae Cyngor Cymuned Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch yn cwmpasu ardaloedd Llanrhaeadr, Prion a Saron. Mae’r plwyf wedi ei leoli rhwng y cymunedau o Dinbych, Llandyrnog, Llanynys, Cyffylliog a Nantglyn. Mae’r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig o 10 cynghorydd s`yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, sy’n gweithio’n ddi-dal ac yn hollol wirfoddol er budd y gymdogaeth maent yn byw ynddo yn ogystal a buddianau y trigolion lleol. Rydym yn cyfarfod bob Nos Lun olaf yn y mis (heblaw am misoedd Awst a Rhagfyr), am 7:30 yn Ysgol Bro Cinmeirch neu yn Ysgol Pant Pastynog. Mae gennym gaderiydd etholedig, is-gadeirydd a chlerc sy’n gyfrifol am gadw cofnodion a gohebiaeth. Bydd ein cynghorydd sirol hefyd yn bresennol yny ein cyfarfodydd. Yn ystod ein cyrfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol sydd o bwys i’r gymuned- megis llwybrau cyhoeddus, ffyrdd, draeniaid, adeiladau, a unrhyw gwynion byddwn wedi ei dderbyn gan y cyhoedd Byddwn yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i’r Cyngor Sirol. Rydym yn gosod precept bob blwyddyn ac yn cyfrannu tuag at gynnal a chadw y Pafiliwn ar maes chwarae, a cae chwarae’r plant, yn ogystal a rhoi arian i goffrau’r ysgol leol. Byddwn yn achlysurol yn derbyn ymwelwyr i’r cyfarfodydd megis ein Plismon cymunedol neu ein A.S. lleol. Cynhelir y pwyllgorau i gyd yn y Gymraeg ac mae croeso i unrhyw un o’r cyhoedd fod yn bersennol yn y cyfarfodydd.
Ffon: 01824 750283 | Symudol: 07887 955613 | Ebost: ifandavies18@yahoo.co.uk
Cyngor Cymuned - Community Council Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Cyngor Cymuned Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Community Council © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs