Cyngor Cymuned - Community Council Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
Ffon: 01824 750283 | Symudol: 07887 955613 | Ebost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Cyngor Cymuned Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Community Council © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu efo’r Cyngor

Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613
Ffon: 01824 750283 | Symudol: 07887 955613 | Ebost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Cysylltu efo’r Cyngor

Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613
Cyngor Cymuned - Community Council Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Cyngor Cymuned Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Community Council © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs