Cyngor Cymuned - Community Council Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
Ffon: 01824 750283 | Symudol: 07887 955613 | Ebost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Cynghorwyr

Hywel Davies Cae Glas, Peniel, Dinbych, LL16 4TS hywel.davies@meiriondavies.co.uk - 01745 890271 - 07770 225988 Arwel Davies Llwyn Derw, Prion, Dinbych, LL16 4SA ad@rarweldavies.co.uk - 01745 890635 - 07803 020212 Bari Evans Cynefin, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4NR barievans@gmail.com - 01745 890217 Falmai Evans Drws-y-Buddel, Saron, Dinbych, LL16 4SP 01745 550467 Ceri Davies Meifod, Saron, Dinbych, LL16 4SW ceri.evans320@btinternet.com - 07717 433554 Geraint Jones Tyn-y-Fron, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4PW gutogwyllt@aol.com - 07876 501049 - 01745 890369 Iwan Jones Pen-y-Gerddi, Peniel, Dinbych, LL16 4TT iwanjones001@btconnect.com - rhiwlasuchaf@lineone.com - 07786 071139 - 01745 550327 Stanley Williams 1 Maes-y-Groes, Prion, Dinbych, LL16 4SA stan-williams@hotmail.co.uk - 07786 922759 - 01745 890619 Elfed Williams Dolwar, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4NT elfedhuw@yahoo.co.uk - 07901 547049 Philip Williams 6 Bryn Llan, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4NN powilliams@btinternet.com - 01745 890466 Joseph Welch Plas Farm, Nantglyn, Dinbych, LL16 5RB joseph.welch@denbighshire.gov.uk - 01745 550680 - 07979 102346 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613

Cyngor Cymuned Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Community Council © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfarfodydd

Dyddiadau'r Cyngor ar gyfer 2020 (i gychwyn am 7.30 o'r gloch): Nos Lun 27ain o Ionawr – Ysgol Pant Pastynog. Nos Lun 24ain o Chwefror – Ysgol Bro Cinmeirch. Nos Lun 30ain o Fawrth – Ysgol Pant Pastynog. Nos Lun 27ain o Ebrill – Ysgol Bro Cinmeirch. Nos Lun 19eg o Fai - Ysgol Pant Pastynog. Nos Lun 29ain o Fehefin – Ysgol Bro Cinmeirch. Nos Lun 27ain o Orffennaf – Ysgol Pant Pastynog. Nos Lun 28ain o Fedi – Ysgol Bro Cinmeirch. Nos Lun 26ain o Hydref – Ysgol Pant Pastynog. Nos Lun 30ain o Dachwedd – Ysgol Bro Cinmeirch.

Dogfennau

Cliciwch ar y linc isod i ddarllen y dogfen: Hysbysiad o Gyfethol Sedd Wag Ebrill 2021
Ffon: 01824 750283 | Symudol: 07887 955613 | Ebost: ifandavies18@yahoo.co.uk
Cyngor Cymuned - Community Council Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Cynghorwyr

Hywel Davies Cae Glas, Peniel, Dinbych, LL16 4TS hywel.davies@meiriondavies.co.uk - 01745 890271 - 07770 225988 Arwel Davies Llwyn Derw, Prion, Dinbych, LL16 4SA ad@rarweldavies.co.uk - 01745 890635 - 07803 020212 Bari Evans Cynefin, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4NR barievans@gmail.com - 01745 890217 Falmai Evans Drws-y-Buddel, Saron, Dinbych, LL16 4SP 01745 550467 Ceri Davies Meifod, Saron, Dinbych, LL16 4SW ceri.evans320@btinternet.com - 07717 433554 Geraint Jones Tyn-y-Fron, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4PW gutogwyllt@aol.com - 07876 501049 - 01745 890369 Iwan Jones Pen-y-Gerddi, Peniel, Dinbych, LL16 4TT iwanjones001@btconnect.com - rhiwlasuchaf@lineone.com - 07786 071139 - 01745 550327 Stanley Williams 1 Maes-y-Groes, Prion, Dinbych, LL16 4SA stan-williams@hotmail.co.uk - 07786 922759 - 01745 890619 Elfed Williams Dolwar, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4NT elfedhuw@yahoo.co.uk - 07901 547049 Philip Williams 6 Bryn Llan, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4NN powilliams@btinternet.com - 01745 890466 Joseph Welch Plas Farm, Nantglyn, Dinbych, LL16 5RB joseph.welch@denbighshire.gov.uk - 01745 550680 - 07979 102346 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613

Cyfarfodydd

Dyddiadau'r Cyngor ar gyfer 2020 (i gychwyn am 7.30 o'r gloch): Nos Lun 27ain o Ionawr – Ysgol Pant Pastynog. Nos Lun 24ain o Chwefror – Ysgol Bro Cinmeirch. Nos Lun 30ain o Fawrth – Ysgol Pant Pastynog. Nos Lun 27ain o Ebrill – Ysgol Bro Cinmeirch. Nos Lun 19eg o Fai - Ysgol Pant Pastynog. Nos Lun 29ain o Fehefin – Ysgol Bro Cinmeirch. Nos Lun 27ain o Orffennaf – Ysgol Pant Pastynog. Nos Lun 28ain o Fedi – Ysgol Bro Cinmeirch. Nos Lun 26ain o Hydref – Ysgol Pant Pastynog. Nos Lun 30ain o Dachwedd – Ysgol Bro Cinmeirch.

Cyngor Cymuned Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Community Council © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs

Dogfennau

Cliciwch ar y linc isod i ddarllen y dogfen: Hysbysiad o Gyfethol Sedd Wag Ebrill 2021